• Calitate  Obiectivul principal al colectivului firmei este obtinerea performantei si a fiabilitatii la produsele ce poarta emblema Electroutilaj. Pentru aceasta S.C. Electroutilaj S.A. are implementat un sistem de Management al Calitatii, Mediului, Sanatatii si Securitatii Ocupationale conform ISO 9001:2008, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008 care sa faca posibile:


  • Pe linie de calitate:


  - cresterea reputatiei organizatiei si construirea unei imagini de excelenta a acesteia pe piata

  - angajarea personalului in implementarea politicii organizatiei in domeniul calitatii pentru satisfacerea cerintelor legale, a asteptarilor


  • Pe linie de mediu:


  - utilizarea rationala a resurselor naturale, actionand pentru reducerea deseurilor, a consumurilor de materii prime, a apei, a carburantilor si energiei intr-un mod care sa protejeze mediul, precum si pentru recuperarea si refolosirea materialelor

  - prevenirea poluarii si evitarea poluarilor accidentale


  • Pe linie de sanatate si securitate ocupationala:


  - realizarea si demonstrarea performantelor in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale prin controlul riscurilor legate de SSM asociate activitatilor societatii

  - performantele SSM sa raspunda cerintelor Legii 319/2006 privind eliminarea sau minimizarea riscurilor pentru angajati